Geodetická kancelář - Ing. Milan Kuruc

Geodetická kancelář

Nabízíme geodetické práce v oblasti katastru nemovitostí, inženýrské geodézie a mapování.

Vyhotovujeme geometrické plány, provádíme vytyčování hranic pozemků. Zaměřujeme účelové mapy a připravujeme podklady pro projektovou dokumentaci staveb. Provádíme zaměření průběhu inženýrských sítí.