Geodetická kancelář - Ing. Milan Kuruc

Ceník geodetických prací pro rok 2018

Tabulka 1:    Geometrické plány
MJCena MJ
Položka 1zaměření stavbya) drobná stavba, garáž apod.4 000,-
b) rodinný dům4 500,-
c) budova mimo a), b)5 500,-
d) vyznačení věcného břemene3 500,-
e) věcné břemeno liniové stavby za 100 m1 500,-
Položka 2rozdělení pozemkua) 1 ident. parc. (vlastnictví v KN)4 000,-
b) 1 ident. parc. (vlast. v KN a PK)4 500,-
c) 1 ident. parc. (vlast. v PK 1:2880)5 000,-
d) 1 ident. parc. (příděl a scelení, jiná evidence)5 000,-
 

Minimální cena geometrického plánu činí 4 000,-Tabulka 2:    Vytyčení hranice pozemku
délka hranice
Položka 1Mapa KN číselná100 m4 000,-
200 m5 200,-
300 m6 000,-
za každých dalších 100 m1 500,-

Položka 2Mapa KN grafická100 m4 800,-
200 m5 800,-
300 m6 300,-
za každých dalších 100 m1 600,-
 

Minimální cena zakázky podle tabulky 2 činí 4 000,-Tabulka 3:    Zaměření polohopisu a výškopisu (podklad pro projekt, účelová mapa)
Položka 1polohopis a výškopisa) intravilán - 1 ha10 000,-   –  20 000,-
b) extravilán - 1 ha8 000,-   –    12 000,-
Položka 2zaměření uliční čáry100 m1 500,-   –    2 500,-
 

Minimální cena za polohopisné a výškopisné zaměření činí 3 000,-Tabulka 4:    Zaměření průběhu inženýrských sítí
Položka 1zaměření inženýrských sítía) intravilán - 100 m800,-   –  1 200,-
b) extravilán - 100 m600,-   –     900,-
c) souběh více inž. sítí - každá dalšísleva 50%


Tabulka 5:    Vytyčení stavebního objektu
Položka 1vytyčení prostorové polohy objektu1 bod400,-   –    700,-


Tabulka 6:    Zaměření podélného nebo příčného profilu stavby nebo terénu
Položka 1a) podélný profil100 m600,-   –  1 200,-
b) příčný profil10 - 30 m300,-   –     1 000,-


Tabulka 7:    Nivelace
Položka 1technická nivelace1 km nivelačního pořadu900,-   –   1 800,-


Tabulka 8:    Stabilizace bodového pole
Položka 1stabilizace lomových bodůa) plastový znak200,-
b) ocelový hřeb50,-


Tabulka 9:    Zaměření skutečného stavu budovy a vyhotovení výkresové dokumentace
Položka 1Zaměření a dokumentace půdorysů v měřítku 1:50 nebo 1:1001 m230,-
Položka 2Zaměření a dokumentace svislých řezů v měřítku 1:50 nebo 1:1001 m230,-
Položka 3Zaměření a dokumentace fasády v měřítku 1:50 nebo 1:1001 m220,-


Tabulka 10:    Hodinová sazba
Položka 1a) výkon zeměměřického inženýra1 hod800,-
b) výkon zeměměřického technika1 hod250,-


U jednotlivých zakázek lze cenu upravit podle daných, konkrétních podmínek a stanovit cenu smluvně.


Účinnost ceníku od 1. 1. 2018.