Geodetická kancelář - Ing. Milan Kuruc

Nabídka geodetických prací

Geometrický plán

Vytyčování hranic pozemků

Účelová mapa

Zaměření inženýrských sítí

Zaměření skutečného stavu budovy a vyhotovení výkresové dokumentace

Poradenství v oboru